menu

Certyfikaty

Certyfikaty

EHPA - EUROPEAN HEAT PUMP ASSOCIATION

znak jakości

EHPA to organizacja zrzeszająca producentów pomp ciepła, laboratoria badawcze, uczelnie wyższe, a także agencje energetyczne. Głównym celem istnienia tej organizacji jest ciągła poprawa jakości urządzeń jakimi są pompy ciepła, a także stałe doskonalenie kwalifikacji instalatorów zajmujących się montażem tych urządzeń. EHPA poprzez ich realizację dąży do zwiększenia popularności pomp ciepła na terenie Europy jako indywidualnego źródła ciepła w domach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej. Główne działania EHPA to edukacja i certyfikacja instalatorów, podnoszenie jakości pomp ciepła i systemów, w skład których wchodzą oraz wsparcie programów badawczych rozwijających technologię pomp ciepła.

Znak Jakości EHPA przyznawany jest urządzeniom spełniającym szereg wymagań jakościowych, dotyczących nie tylko sprawności i wydajności, ale także serwisu i dostępności części zamiennych. W celu uzyskania znaku jakości, pompa ciepła musi przejść serię testów, które zagwarantują wysoką jakość urządzenia certyfikowanego Europejskim Znakiem Jakości EHPA.

Jednak nawet najwyższa jakość pompy ciepła, nie jest dużo warta bez przeprowadzenia profesjonalnego montażu. W celu ujednolicenia poziomu szkoleń dla instalatorów pomp ciepła w całej Europie EHPA wprowadzała EUCERT(Europejski System Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła), który zakończyliśmy zdanym egzaminem certyfikującym. Dzięki temu zyskują Państwo gwarancję, że pompa ciepła została zainstalowana prawidłowo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDT - Certyfikat F-gazowy

Już od dłuższego czasu Unia Europejska dąży do zmniejszenia emisji substancji, które prowadzą do zwiększenia tzw. „Efektu Cieplarnianego”. Działania te mają na celu znaczne ograniczenie emisji oraz wycofanie syntetyczne czynników chłodniczych, a także ograniczeniu dostępności czynników chłodniczych z grupy gazów fluorowanych tzw. F-gazów. Efektami tych działań w Polsce jest wejście w życie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881). Ustawa ta nakłada na operatorów, czyli użytkowników urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła szereg obowiązków w zależności od ilości czynnika chłodniczego znajdującego się w urządzeniu oraz zobowiązuje do zlecenia czynności montażowych oraz serwisowych tych urządzeń firmie posiadającej tzw. certyfikat F-gazowy.

Przy wyborze firmy instalacyjnej należy zwrócić uwagę na to czy posiada ona owy certyfikat, ponieważ brak takiego certyfikatu może prowadzić do sankcji prawnych nałożonych na inwestora (operatora). Firma instalacyjna aby uzyskać taki certyfikat musi spełniać szereg wymogów regularnie kontrolowanych przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzających przeszkolenie personelu wykonującego czynności montażowe i serwisowe, posiadanie wymaganego wyposażenia technicznego oraz wprowadzonych procedur zapewniających jakość wykonanej usługi.

Od 02.09.2016 r. nasza firma posiada certyfikat pozwalający na montaż oraz serwis urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO-TECHNIKA AUTORYZOWANYM INSTALATOREM POMP CIEPŁA

Jakość naszych usług oraz doświadczenie doceniło wielu znanych producentów wysokiej jakości pomp ciepła. Poniższe certyfikaty uprawniają naszą firmę do montażu pomp ciepła powietrznych jak i gruntowych takich marek jak:

NIBE oraz DAIKIN

ECO-TECHNIKA REKOMENDOWANYM WYKONAWCĄ ZADAŃ W ZAKRESIE LIKWIDACJI KOTŁÓW WĘGLOWYCH I MONTAŻU POMP CIEPŁA

Jestesmy jedną z nielicznych firm zajmujących się zmianą ogrzewania kotłem węglowym na pompę ciepła w ramach PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI na terenie mista Kraków. Wymiana kotła węglowego na pompę ciepła jest zadaniem priorytetowym, dzięki czemu decyzja o dofinansowaniu wydawana jest w krótkim czasie. Pomagamy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, doradzamy na etapie wyboru urządzenia oraz wykonujemy kompleksowo usługę likwidacji starego i montażu nowego źródła ciepła.

 

Potrzebujesz porady?
Skontaktuj się z nami uzupełniając poniższy formularz
wyślij zapytanie