menu

Poziome gruntowe wymienniki ciepła

Najbardziej ekonomicznym rodzajem wymiennika gruntowego jest rozwiązanie poziome. Taki wymiennik składa się z pętli rurowych o długości około 70-100 m ułożonych poziomo na głębokości ok. 1,5 metra. Wymiennik ten nie znajduje się na znacznych głębokościach jak w przypadku wymienników pionowych, również metoda wykonania jest mniej skomplikowana. Dzięki temu koszty związane z wykonaniem dolnego źródła w takiej wersji jest znacznie tańsze niż wersji pionowej bądź wymiennika w technologii GRD.

Mankamentem tego rozwiązania może być ograniczona powierzchnia terenu gruntu dostępnego pod wymiennik. W tej sytuacji można zastosować rozwiązanie dwupoziomowe zmniejszające wymaganą powierzchnię o połowę lub zastosować pionową wersję dolnego źródła. W związku z tym, iż bardzo istotna jest regeneracja temperatury w gruncie, którą zapewnia woda opadowa infiltrująca w glebę w okresie wiosenno letnim. Dlatego warto mieć na uwadze iż na terenie ponad wymiennikiem musi znajdować się powierzchnia przepuszczalna zapewniająca dopływ wód opadowych.

Wykonanie poziomego wymiennika ciepła odbywa się w kilku etapach:

  1. Wykonanie wykopu pod wymiennik.
  2. Ułożenie pętli dolnego źródła.
  3. Montaż rozdzielaczy oraz wykonanie próby szczelności instalacji dolnego źródła.
  4. Zasypanie oraz oznaczenie folią ochronną wymiennika.
  5. Napełnienie dolnego źródła czynnikiem roboczym.

Prawidłowo wykonany poziomy wymiennik jest gotowy do podłączenia z pompą ciepła oraz uruchomieniem instalacji. Podsumowując jest to rozwiązanie ekonomiczne jednak ze względu na spore wymagania powierzchni niemożliwe do zastosowania na terenie każdej inwestycji.

Nasi doradcy starają się dopasować optymalne rozwiązanie dla Państwa inwestycji. Zachęcamy do kontaktu oraz zapoznania się z wykonanymi przez nas instalacjami poziomego wymiennika gruntowego.

Potrzebujesz porady?
Skontaktuj się z nami uzupełniając poniższy formularz
wyślij zapytanie