menu

Poziome gruntowe wymienniki ciepła

Inwestorzy decydują się na poziome gruntowe wymienniki ciepła ze względu na ich prostą konstrukcje oraz najbardziej ekonomiczne rozwiązanie z tej grupy urządzeń. Jednocześnie gruntowe wymienniki ciepła charakteryzują się stabilnością temperaturą w porównaniu do powietrza atmosferycznego.

Pionowy gruntowy wymiennik ciepła dostarcza pobrane ciepło lub chłód do gruntowej pompy ciepła, ale również może pełnić funkcje wspomagania dogrzewaniem lub chłodzeniem instalacji wentylacji mechanicznej. Wielkość wymiennika związana zależy od zapotrzebowania ciepła, jaką musimy pokryć. W przypadku współpracy z gruntową pompą ciepła parametrem charakteryzującym to jest moc chłodnicza.

Gruntowe wymienniki ciepła składają się z pętli rurowych o długości około 70-100m, które są ułożone poziomo na głębokość około 1,5 metra. W przypadku większej ilości pętli niż 2 dodatkowo montowany jest rozdzielacz oraz rury dobiegowe do budynku. Rury mogą być ułożone w sposób meandryczny lub spiralny. Rura ułożona meandrycznie jest najprostszym stosowanym rozwiązaniem. Na początku „zdejmuje się” warstwę ziemi, później przygotowuje się podłoże, a następnie układa się rury zgodnie z sposobem. Proces przygotowania powierzchni pod poziomy gruntowy wymiennik ciepła jest kwestią istotną, która wymaga precyzji w wykonaniu.

Celem określenia odległości układania rur przyjmuje się zasadę, iż podaje się minimalne odległości rur od siebie dla standardowego gruntu o strumieniu nie większym niż 20 W/m2.

Drugim rodzajem ułożenia systemu rurowego jest wymiennik spiralny. Rozwijając wymiennik w wykopie, uzyskuje się spiralę z rury, a następnie podlega połączeniu z sąsiednimi okręgami w celu zachowania wymaganego odstępu między rurami. Przed wykonaniem ułożenia wymiennik jest podawany próbą ciśnienia.

Wadą tego rodzaju gruntowego wymiennik ciepła jest graniczona powierzchnia terenu gruntu dostępnego pod system. W tej sytuacji można zastosować rozwiązanie dwupoziomowe zmniejszające wymaganą powierzchnię o połowę lub zastosować pionową wersję dolnego źródła. Również istotnym aspektem jest to, żeby powierzchnia nad wymiennikiem ciepła mogła przepuszczać wody opadowe. . Jest to uzasadnione faktem, iż bardzo istotna jest regeneracja temperatury w gruncie, którą zapewnia woda opadowa infiltrująca w glebę w okresie wiosennoletnim.

Wykonanie poziomego wymiennika ciepła odbywa się w kilku etapach:

  1. Wykonanie wykopu pod wymiennik.
  2. Ułożenie pętli dolnego źródła.
  3. Montaż rozdzielaczy oraz wykonanie próby szczelności instalacji dolnego źródła.
  4. Zasypanie oraz oznaczenie folią ochronną wymiennika.
  5. Napełnienie dolnego źródła czynnikiem roboczym.

Prawidłowo wykonany poziomy wymiennik jest gotowy do podłączenia z pompą ciepła oraz uruchomieniem instalacji. Podsumowując jest to rozwiązanie ekonomiczne, jednak ze względu na spore wymagania powierzchni niemożliwe do zastosowania na terenie każdej inwestycji.

 

Nasi doradcy starają się dopasować optymalne rozwiązanie dla Państwa inwestycji. Zachęcamy do kontaktu oraz zapoznania się z wykonanymi przez nas instalacjami poziomego wymiennika gruntowego.

Potrzebujesz porady?
Skontaktuj się z nami uzupełniając poniższy formularz
wyślij zapytanie