menu

Pionowe gruntowe wymienniki ciepła

Wykonanie dolnego źródła w formie pionowych sond zapuszczonych w głąb ziemi stosuje się w celu efektywnego wykorzystania ciepła zawartego w gruncie. Wraz z głębokością temperatura w gruncie stabilizuje się oraz wzrasta. Oznacza to, że im głębiej tym temperatura ziemi jest mniej podatna na wahania warunków atmosferycznych. Również moc cieplna sondy wzrasta wraz z jej długością. 

Wiercenie długiego otworu wiąże się jednak z pewnymi obowiązkami wynikającymi z Prawa Geologicznego i Górniczego. Gdy odwiert przekracza długość 30 m w głąb ziemi, konieczne jest przygotowanie Projektu Robót Geologicznych oraz Dokumentacji Powykonawczej, natomiast przy wykonywaniu odwiertów dłuższych niż 100 m niezbędne jest sporządzenie tzw. Planu Ruchu. Wymagania te wiążą się z pewnymi nakładami czasowymi oraz finansowymi. Oferujemy zatem możliwość wykonania dolnego źródła w formie kilku dłuższych odwiertów lub większej ilości mniejszych odwiertów do 30 m.

Dopasowanie dolnego źródła, zależy zatem od Państwa preferencji a także innych uwarunkowań takich jak zabudowa terenu działki,

Wykonanie pionowego wymiennika ciepła odbywa się w kilku etapach:

  1. Wiercenie otworu z rurami osłonowymi lub bez, co zależy od warunków geologicznych panujących w obrębie inwestycji
  2. Po wykonaniu otworu na wymaganą długość oraz potwierdzeniu stabilności jego ścian wprowadza się sonde wymiennika.
  3. Pozostałą przestrzeń otworu wypełnia się specjalnym materiałem wypełniającym o zwiekszonej przewodności cieplnej.
  4. Powyższe czynności wykonuje się dla pozostałych sond.
  5. Po wykonaniu wszystkich wymienników dokonuje się ponownego sprawdzenia ich szczelności a następnie montuje się rozdzielacze wraz z niedbędną armaturą, kończąc na napełnianiu instalacji dolnego źródła płynem roboczym.

Takwykonany pionowy wymiennik jest gotowy do podłączenia z pompą ciepła. Warto pamiętać, iż przygotowywane przez nas wyceny wykonania dolnego źródła w wersji pionowej uwzględniają wszelkie aspekty związane z realizowanymi pracami: od sporządzenia dokumentacji po wykonanie otworów, zapuszczenie sond wymiennika, wypełnianie otworów oraz napełnianie instalacji czynnikiem roboczym. Ostateczna cena wykonania instalacji dolnego źródła w wersji pionowej zależeć będzie od uwarunkowań geologicznych na terenie inwestycji. Grunt o niekorzystnej budowie geologicznej może spowodować wzrost ceny wykonania wymiennika.

Zapraszamy do kontaktu oraz zapoznania się z wykonanymi przez nas instalacjami pionowego gruntowego wymiennika w dziale Realizacje.

Potrzebujesz porady?
Skontaktuj się z nami uzupełniając poniższy formularz
wyślij zapytanie