menu

Pionowe gruntowe wymienniki ciepła

Pionowe gruntowe wymienniki ciepła jest to zamknięty układ rur, w których krązy roztwór glikolu monoetylenowego lub propylenowego. 

Obecnie w Polsce sotosuje się pionowe gruntowe wyminniki ciepła w postaci tzw. pojedyńczej U-rurki (pojedyńczym wymiennikie ciepła) lub podwójenj U-rurki (będącej podwójnym wymiennikiem ciepła). 
Wykonanie dolnego źródła w formie pionowych sond zapuszczonych w głąb ziemi umożliwia efektywne wykorzystanie ciepła zawartego w gruncie. Wraz z głębokością temperatura gruntu stabilizuje się ze względu na mniejsze oddziaływanie warunków atmosferyczny. 

Rysunek: Schemat instalacji pionowego gruntowego wymiennika ciepła 

 

Ważne kwestie dotryczące instalacji pionowego gruntowego wymiennika ciepła:

⇒ Zarówno pionowe jak i poziome gruntowe wymienniki ciepła wymagają ingerencji na terenie Państwa działki, dlatego zalecamy to rozwiązanie dla niezabudowanych oraz nieużytkowanych działek. Nie chcemy burzyć Państwu n.p. nowo zasadzonego ogródka przy budynku :) 

⇒ Nalezy pamietać, że zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym do wykonywania wykopów i odweirtów do głębokości 30m w celu wykorzystania ciepła Ziemi, nie jest wymagane projekt po warunkiem, że lokalizacja znajduje się poza obszarem górniczym. W przypadku przekroczenia długości powyżej 30m , konieczne jest przygotowanie Projektu Robót Geologicznych oraz Dokumentacji Powykonawczej, natomiast przy wykonywaniu odwiertów dłuższych niż 100 m niezbędne jest sporządzenie tzw. Planu Ruch. Niestety wiąże się to z dodatkowymi nakładami czasowymi oraz finansowymi. Dlatego w naszej ofercie znajdą Państwo możliwość wykonania dolnego źródła w formie kilku dłuższych odwiertów lub większej ilości mniejszych odwiertów do 30 m.

⇒ Nasza oferta obejmuje wszelkie aspekty związane z realizowanymi pracami: od sporządzenia dokumentacji po wykonanie otworów, zapuszczenie sond wymiennika, wypełnianie otworów oraz napełnianie instalacji czynnikiem roboczym. 

 Ostateczna cena wykonania instalacji dolnego źródła w wersji pionowej zależeć będzie od uwarunkowań geologicznych na terenie inwestycji. Grunt o niekorzystnej budowie geologicznej może spowodować wzrost ceny wykonania wymiennika.

Wykonanie pionowego wymiennika ciepła odbywa się w kilku etapach:

  • Wiercenie otworu z rurami osłonowymi lub bez, co zależy od warunków geologicznych panujących w obrębie inwestycji,
  • Po wykonaniu otworu na wymaganą długość oraz potwierdzeniu stabilności jego ścian wprowadza się sonde wymiennika,
  • Pozostałą przestrzeń otworu wypełnia się specjalnym materiałem wypełniającym o zwiekszonej przewodności cieplnej,
  • Powyższe czynności wykonuje się dla pozostałych sond,
  • Po wykonaniu wszystkich wymienników dokonuje się ponownego sprawdzenia ich szczelności a następnie montuje się rozdzielacze wraz z niedbędną armaturą, kończąc na napełnianiu instalacji dolnego źródła płynem roboczym,
  • Tak wykonany pionowy wymiennik jest gotowy do podłączenia z pompą ciepła,

Zapraszamy do kontaktu oraz zapoznania się z wykonanymi przez nas instalacjami pionowego gruntowego wymiennika w dziale Realizacje.

Potrzebujesz porady?
Skontaktuj się z nami uzupełniając poniższy formularz
wyślij zapytanie