menu

Zakaz sprzedaży kotłów gazowych od 2029 roku w krajach Unii Europejskiej

 

W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się o konieczność zmiany źródeł energii cieplnej dla budynków ze względu na ich wysoką emisję zanieczyszczeń powietrza. Również wzrastające ceny paliw oraz niepewność dostaw surowców energetyczny powodują, że kraje członkowskie będą dążyć do możliwie jak największych ograniczeń paliw konwencjonalnych.  W wielu krajach unii proces rezygnacji z węgla jako źródła ciepła dla budynków zaczął się wiele lat temu.  

Projekt REPowerEU jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu. Ma na celu przyspieszenie działań zaplanowanych w ramach pakietu Fit fot 55 (Gotowi na 55), czyli zdecydowane zmniejszenie emisji do 2030 r. jako krok do dekarbonizacji Europy w 2050 r. W ramach programu RePowerEU Unia Europejska zaplonowała m.in. odejście od sprzedaży w UE do 2029 roku samodzielnych (tzw. autonomicznych) kotłów zasilanych paliwami kopalnymi ( gazowych,   olejowych i węglowych) oraz zakaz finansowania urządzeń korzystających z paliw kopalnych do 2025 roku. Wyjątkiem mają być tzw. hybrydowych pomp ciepła, czyli zestawów pomp ciepła z kotłami gazowymi, zapewniających znaczny udział OZE. W ten sposób zwiększane są wymogi w zakresie efektywności energetycznej nowo powstałych budynków.

Inwestycja w systemy wykorzystujące wysoko wydajne pompy ciepła jest idealnym, jak nie jedynym rozwiązaniem na wyzwania, które stawiają nowe unijne przepisy. Obecnie są wprowadzane programy rządowe wspierające instalacje tego rodzaju m.in. program Moje Ciepło, które promuje zastosowanie pomp ciepła o wysokiej efektywności energetycznej w nowych budynkach o niskich kosztach eksploatacyjnych.

Energia odnawialna zasilająca pompy ciepła zwiększa bezpieczeństwo energetyczne, a przede wszystkim umożliwia realizacje planuj uniezależnienia się od importu paliw kopalnych.  

Potrzebujesz porady?
Skontaktuj się z nami uzupełniając poniższy formularz
wyślij zapytanie