menu

Instalacje ogrzewania podłogowego - Jakich błędów należy unikać

We wcześniejszym artykule na temat ogrzewania podłogowego wspominaliśmy o zaletach tego rozwiązania systemu grzewczego. Niemniej jednak należy pamiętać o tym aby ogrzewanie podłogowe spełniło swoje zadanie w 100% musi zostać odpowiednio wykonane. Inwestorzy bardzo często stojąc przed wyborem wykonawcy systemu grzewczego nie są w stanie porównać otrzymanych ofert, kierują się wtedy najczęściej samą ceną. Poniżej przedstawimy najczęstsze błędy przy wykonawstwie instalacji podłogowych wynikające z braku wiedzy i doświadczenia instalatorów.

 

1. BRAK PROJEKTU

Niezwykle często zdarza nam się, że klienci zlecają wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego instalatorowi/hydraulikowi, który nie wykonuje wcześniej projektu. Bez projektu parametry instalacji takie jak:

  • wydajność grzewcza,
  • średnica rur,
  • rozstaw rur,
  • powierzchnia i długość pętli
  • równoważenie hydrauliczne,

dobierane są zwykle „na oko”. W ten sposób bardzo często pętle ogrzewania są przewymiarowane lub niedomiarowane co skutkuje przegrzewaniem lub niedogrzewaniem pomieszczeń w przyszłości. Bez projektu nie wiadomo tak naprawdę jaką moc grzewczą ma wykonana instalacja, a jej późniejsze wyregulowanie jest praktycznie niemożliwe. Wpływ tych parametrów omówimy poniżej, należy jednak pamiętać, że sama rezygnacja z projektu stwarza ryzyko późniejszych problemów z użytkowaniem instalacji.

 

2. BRAK OBLICZEŃ ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO POMIESZCZEŃ

Obliczenia zapotrzebowania na ciepło budynku w skrócie OZC budynku wykonuje się w celu określenia rzeczywistych strat ciepła z poszczególnych pomieszczeń. Podstawą wykonania OZC jest szczegółowy projekt budynku z określeniem wymiarów oraz warstw wszystkich przegród budowlanych takich jak ściany, stropy, okna, drzwi etc. Na podstawie oporu cieplnego oraz wymiarów poszczególnych przegród określane są straty i zyski ciepła w poszczególnych pomieszczeniach, po uwzględnieniu systemu wentylacji pomieszczeń otrzymujemy informację o tym ile ciepła podłoga grzewcza w pomieszczeniu musi dostarczyć w chwili gdy wystąpią projektowe warunki zewnętrzne określone dla strefy klimatycznej, w której znajduje się budynek.

Na tej podstawie określany jest optymalny rozstaw rur pętli, ich średnica i parametr wody grzewczej. OZC można wykonać również dla budynków istniejących na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji. Należy pamiętać, że bez wykonania OZC nie jesteśmy w stanie określić rzeczywistych start ciepła w budynku. W innym wypadku jesteśmy jedynie w stanie określić szacunkową wartość zapotrzebowania na ciepło, która może się w mniejszym lub większym stopniu różnić od tej rzeczywistej.

 

Poniższa Tabela obrazuje wpływ braku obliczeń zapotrzebowania na ciepło dla budynku na dobór mocy źródła ciepła oraz pętli ogrzewania podłogowego.

Dobór pompy ciepła

Porównane zostały wartości współczynników strat ciepła oraz straty ciepła wyznaczone na podstawie OZC po wykonaniu projektu instalacji grzewczej oraz wartości szacunkowe przyjęte na etapie przygotowania oferty. W tym wypadku po uwzględnieniu wszystkich zmiennych takich jak materiały zastosowane do budowy domu, projektowane parametry powietrza w poszczególnych pomieszczeniach etc. budynek okazał się mniej energochłonny, niż zakładano na etapie ofertowania.

Zmiana ta nie wpłynęła na dobór mocy pompy ciepła jednak istotnie pokazuje, że nie tylko pętle ogrzewania podłogowego ale i grzejniki dobrane na wartości szacunkowe w wielu pomieszczeniach będą albo zbyt małe albo zbyt duże. Bez obliczeń OZC w tym budynku znaczna część pomieszczeń będzie niedogrzana lub przegrzana, a cała instalacja niepotrzebnie przewymiarowana co doprowadziłoby jedynie do większych kosztów inwestycyjnych.

 

3. BRAK LUB NIEWŁAŚCIWE RÓWNOWAŻENIE HYDRAULICZNE

Na początek należy odpowiedzieć na pytanie: Po co równoważy się instalację?

Po to aby przepływ czynnika grzewczego był równomierny w całym domu. Ze szkoły wszyscy wiemy, że woda ma tendencję do płynięcia tam gdzie będzie to najłatwiejsze, czyli w przypadku pętli podłogowych, do tych części instalacji gdzie opory przepływu są najmniejsze.

Brak równoważenia lub niewłaściwe zrównoważenie instalacji spowodują, że czynnik grzewczy będzie płynąć do najkrótszych pętli, natomiast w dłuższych pętlach o większych powierzchniach przepływ będzie znikomy. Skutkować to będzie przegrzewaniem i niedogrzewaniem poszczególnych pomieszczeń.

W celu właściwego zrównoważenia instalacji ogrzewania podłogowego konieczne jest wykonanie obliczeń cieplnych i hydraulicznych poszczególnych pętli, których wynikiem będą dokładne informacje na temat nastaw przepływu jakie powinny być zastosowane na poszczególnych obiegach.

Tylko wtedy możemy mieć pewność, że ciepło rozprowadzone zostanie w całej instalacji zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych pomieszczeń, a cały budynek ogrzewany będzie równomiernie.

 

4. ZBYT MAŁE ŚREDNICE RUR INSTALACJI GRZEWCZEJ

Bardzo duża część osób wykonujących instalacje ogrzewania podłogowego nie zastanawia się nad doborem średnicy rur w instalacji ogrzewania podłogowego. Pętle ogrzewania podłogowego wykonuje zwykle na standardowych rurkach o średnicy 16 mm a pozostałe części instalacji na typowych średnicach bez względu na moc urządzenia grzewczego czy parametry wody w instalacji.

Dlaczego jest to takie ważne?

Źle dobrane średnice rur spowodują podwyższone koszty eksploatacyjne. Oczywiście instalacja wykonana na rurach o mniejszych średnicach inwestycyjnie będzie tańsza jednak w okresie eksploatacji pompy obiegowe będą musiały pokonać znacznie wyższe opory przepływu a tym samym będą pobierać więcej energii elektrycznej co przełoży się na zwiększone koszty ogrzewania.

 

PAMIĘTAJ! WYBIERAJ ŚWIADOMIE!

Wspomniane elementy to tylko kilka najważniejszych, o których powinien wiedzieć każdy wykonawca instalacji ogrzewania podłogowego. W przeciwieństwie do instalacji grzejnikowych, które są zwykle odkryte, instalacji ogrzewania podłogowego nie można w późniejszym terminie poprawić. Wykonana na etapie budowy domu ma służyć użytkownikom przez wiele lat i bez najmniejszego problemu zapewniać idealne warunki komfortu cieplnego.

Przy nieprawidłowo wykonanej instalacji nawet najbardziej wydajne i oszczędne źródło ciepła będzie generować niepotrzebne koszty eksploatacyjne.

Tylko inwestując w projekt, a następnie wykonanie instalacji zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, przy wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów możesz mieć pewność, że Twój budynek ogrzewany będzie: W KAŻDYCH WARUNKACH, EKONOMICZNIE i BEZPROBLEMOWO.

Potrzebujesz porady?
Skontaktuj się z nami uzupełniając poniższy formularz
wyślij zapytanie