menu

Projektowanie

projektowanie

 

 

Projektowanie jest ważnym etapem w całej inwestycji. Dobrze wykonany projekt gwarantuje poprawne działanie całego systemu. Firma Eco-Technika specjalizuje się w wykonywaniu projektów instalacji grzewczych z wykorzystywaniem pomp ciepła, jak i również instalacji fotowoltaicznych. Przygotowany i wykonany na podstawie projektu system przyczynia się do optymalnego dopasowania zgodnie z zapotrzebowaniami danego budynku.  

Wykonanie systemu ogrzewania wyposażonego w pompę ciepła składa się z 2 etapów:

I Etap: Projekt instalacji ogrzewania podłogowego

System ogrzewania podłogowego w budynkach mieszkalnych to rozwiązanie, który ze względu na swoje zalety staje się coraz bardziej popularne. Jego głównym atutem jest uzyskanie komfortu cieplnego oraz zwiększenie wygody przy równoczesnej redukcji kosztów eksploatacyjnych. Pionowy rozkład temperatury w pomieszczeniu jest najbardziej zbliżony do fizjologicznego rozkładu temperatury użytkowników.  Instalacje ogrzewania podłogowego idealnie współpracują z nowoczesnymi urządzeniami OZE.

 

pionowy rozkład temperatury

Instalacja ogrzewania podłogowego przygotowana i poprawnie wykonana na etapie projektowania przyczynia się do optymalnego dopasowania systemu do wymogów budynku.

Czas realizacji inwestycji przez doświadczonych instalatorów w oparciu o projekt może wynieś nawet kilka dni w zależności od wielkości powierzchni z ogrzewaniem podłogowym.

Ogrzewanie podłogowe w porównaniu do tradycyjnych grzejników pozwala zaoszczędzić nawet do kilku tysięcy złotych na "podwójnej instalacji".

 

II Etap: Projekty pomp ciepła

Nasza firma wykonuje projekty pomp ciepła dla budynków na terenie województwa Małopolskiego, Śląskiego oraz Świętokrzyskiego. Oferujemy dobór pompy ciepła wraz z schematami ideowymi wykonywanych przez nas instalacji.

Projekt instalacji pompy ciepła bazuje na obliczeniach zapotrzebowania na energie cieplną w budynku. Obliczenia te wykonuje się na podstawie temperatury wewnątrz pomieszczenia, w zależności od jego przeznaczenia, jak i temperaturę zewnętrzną, zależną od lokalizacji. W rezultacie otrzymujemy informację o zapotrzebowaniu na energię dla wszystkich pomieszczeń. Zapotrzebowanie na energię cieplną nie jest zależne tylko od lokalizacji, ale i od przegród budowlanych. Dokładnie mówiąc dużą rolę odgrywa współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K], który jest zależy od grubości i współczynników przewodnictwa cieplnego wszystkich warstw w przegrodzie. Na postawie powierzchni wszystkich przegród występujących w budynku, różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz oraz współczynnika przenikania U oblicza się ilość traconego ciepła przez przenikanie. Należy również uwzględnić mostki cieplne jeśli takie występują.

Przy projekcie pompy ciepła ważny jest dobór dolnego źródła, z którego pobierane będzie ciepło, jak i górnego źródła ciepła, do którego ciepło będzie dostarczane. Dolnym źródłem ciepła może być :

 • Grunt
 • Woda
 • Powietrze

Gruntowe pompy ciepła dodatkowo występują w dwóch wariantach jako gruntowe  wymienniki ciepła poziome lub pionowe. Dodatkowym atutem jest to, że pompa ma dostępną opcję c.w.u. oraz ogrzewanie basenu.

pozioma gruntowa pompa ciepłapionowa gruntowa pompa ciepła

Jako górne źródło ciepła stosuje się:

 • wodę
 • czynnik chłodniczy
 • powietrze.

Przy doborze dolnego źródła ciepła należy uwzględnić parametry takie jak:

 • Możliwie stała temperatura źródła w ciągu roku
 • Jak najwyższa temperatura przez cały okres grzewczy
 • Łatwa dostępność źródła 
 • Możliwe jak najniższe koszty inwestycyjne
 • Możliwe jak najniższe koszty eksploatacyjne
 • Niskie koszty poboru ciepła
 •  

Dlaczego PROJEKT a nie „fachowiec”?

W dzisiejszych czasach inwestor jest narażonych na tzw. „fachowców”, którzy oferują bardzo dużo w dosyć niskiej jakości. Często ich założenia nie opierają się o projekt, czy parametry danego budynku lecz o przybliżone warunki, które nie są w żaden sposób adekwatne do zapotrzebowania użytkownika. Na początku klienta mogą zachęcić mniejsze koszty, jednak z biegiem czasu wybór takiego rozwiązania powoduje zwiększenie kosztów, a nawet niepoprawne działanie instalacji.

Każdy projekt instalacji wymaga wiedzy, doświadczenia oraz pełnej dokumentacji danego budynku. Dzięki temu projektant jest w stanie dobrać odpowiednie urządzenia, które będą poprawnie funkcjonować w danej nieruchomości. Sam proces tworzenia projektu opiera się o ściśle sprecyzowane normy i wytyczne. Również za pomocą odpowiednich programów inżynierskich projektant może stworzyć wizualizacje przyszłej instalacji, a co za tym idzie- lepsze zobrazowanie i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości inwestorowi na etapie projektowania.

Rzetelny projekt  instalacji daje nam gwarancje poprawności działania systemu. W przypadku rezygnacji z projektu możemy podwoić koszty inwestycje i eksploatacyjne. Budowa przewymiarowanej instalacji powoduje wyższe wydatki na materiały instalacyjne, a w przypadku złego doboru urządzeń może powodować dodatkowe koszty w trakcie użytkowania lub niezapewnienie wymagań, które powinna spełniać dana instalacja.

schemat

Potrzebujesz porady?
Skontaktuj się z nami uzupełniając poniższy formularz
wyślij zapytanie