menu

Projektowanie

projektowanie

 

Projektowanie jest ważnym etapem w całej inwestycji. Dobrze wykonany projekt gwarantuje poprawne działanie całego systemu. Firma Eco-Technika zajmuję się sporządzaniem projektów instalacji ogrzewania z wykorzystaniem pomp ciepła, systemów solarnych, wentylacji i klimatyzacji jak i również instalacji fotowoltaicznych. Przygotowana i wykonana na podstawie projektu instalacja przyczynia się do optymalnego dopasowania systemu do potrzeb budynku czy inwestora.

 

Wykonanie systemu ogrzewania wyposażonego w pompę ciepła składa się z 2 etapów:

1.Projekt instalacji ogrzewania podłogowego

System ogrzewania podłogowego w budynkach mieszkalnych to rozwiązanie który ze względu na swoje zalety staje się coraz bardziej popularne. Jego głównym atutem jest uzyskanie komfortu cieplnego oraz zwiększenie wygody przy równoczesnej redukcji kosztów eksploatacyjnych. Idealnie współpracuje z nowoczesnymi źródłami ciepła. Ogrzewanie podłogowe jest najkorzystniejszym systemem ogrzewania, gdyż pionowy rozkład temperatury w pomieszczeniu jest najbardziej zbliżony, ze wszystkich systemów ogrzewania, do fizjologicznego rozkładu temperatury ciała.

 

pionowy rozkład temperatury

Instalacja ogrzewania podłogowego przygotowana i poprawnie wykonana na podstawie projektu przyczynia się do optymalnego dopasowania systemu ogrzewania do potrzeb budynku.

Czas wykonywania instalacji w oparciu o projekt przez wprawnych instalatorów zazwyczaj zajmuje kilka dni w zależności od wielkości powierzchni z ogrzewaniem podłogowym.

Dzięki projektowi ogrzewania podłogowego możemy całkowicie zrezygnować z tradycyjnych grzejników, co pozwala zaoszczędzić nawet do kilku tysięcy na "podwójnej instalacji". Solidnie wykonany projekt instalacji zapewnia uzyskanie komfortu cieplnego.

 

2.Projekty pomp ciepła

Nasza firma wykonuje projekty pomp ciepła dla budynków na terenie Krakowa i całej Polski. Projekt instalacji pompy ciepła opiera się o obliczenia zapotrzebowania na energie cieplną w budynku. Obliczenia te wykonuje się na podstawie temperatury wewnątrz pomieszczenia w zależności od jego przeznaczenia jak i temperaturę zewnętrzną zależną od lokalizacji budynku. W rezultacie otrzymujemy informację o zapotrzebowaniu na energię dla wszystkich pomieszczeń.

                Zapotrzebowanie na energię cieplną nie jest zależne tylko od lokalizacji ale i od przegród budowlanych dokładniej mówiąc ich współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K] zależy on od grubości i współczynników przewodnictwa cieplnego wszystkich warstw w przegrodzie. Na postawie powierzchni wszystkich przegród występujących w budynku i na podstawie różnicy temperatur i współczynnika U oraz powierzchni oblicza się ilość traconego ciepła przez przenikanie. Należy również uwzględnić mostki cieplne jeśli takie występują.

Przy projekcie pompy ciepła ważny jest dobór dolnego, z którego pobierane będzie ciepło, jak i górnego źródła ciepła do którego ciepło będzie dostarczane. Dolnym źródłem ciepła może być :

 • Grunt
 • Woda
 • Powietrze

Gruntowe pompy ciepła dodatkowo występują w dwóch wariantach jako wymienniki  poziome lub pionowe. Dodatkowym atutem jest to, że pompa ma dostępną opcję CWU oraz ogrzewanie basenu.

pozioma gruntowa pompa ciepłapionowa gruntowa pompa ciepła

Jako górne źródło ciepła stosuje się:

 • wodę
 • czynnik chłodniczy
 • powietrze.

Przy doborze dolnego źródła ciepła należy uwzględnić parametry takie jak:

 • Możliwie stała temperatura źródła w ciągu roku
 • Jak najwyższa temperatura przez cały okres grzewczy
 • Łatwa dostępność źródła 
 • Możliwe jak najniższe koszty inwestycyjne
 • Możliwe jak najniższe koszty eksploatacyjne
 • Niskie koszty poboru ciepła

 

Dlaczego PROJEKT a nie „fachowiec”?

W dzisiejszych czasach często mamy do czynienia z tak zwanymi „fachowcami” , którzy obiecują nam bardzo dużo w niskiej jakości. Jednak ich założenia nie opierają się o projekt czy parametry budynku lecz o przybliżone założenia, które często mijają się z prawdą. Oczywiście z takim na takim „fachowcu” można zaoszczędzić,  jednak w późniejszym czasie wybór takiego rozwiązania powoduje zwiększenie kosztów czy nawet niepoprawne działanie instalacji.

Projekt każdej instalacji wymaga od projektanta wiedzy i doświadczenia oraz pełnej dokumentacji budynku. Dzięki tym elementom jest w stanie zaprojektować instalacje, która będzie działać poprawnie. Sam proces projektowania opiera się o ściśle sprecyzowane normy i wytyczne. Narzędziami które wspomagają proces projektowania są różnego rodzaju programy, które umożliwiają nam wizualizacje przyszłej instalacji i wyjaśnienie inwestorowi wszelkich niejasności na etapie projektowania.

Rzetelny projekt każdej z instalacji daje nam gwarancje poprawności działania systemu. W przypadku rezygnacji z projektu możemy podwoić koszty inwestycje i eksploatacyjne. Budowa przewymiarowanej instalacji powoduje wyższe wydatki na materiały instalacyjne a w przypadku złego doboru urządzeń, może powodować dodatkowe koszty przy użytkowaniu lub niezapewnienie wymagań, które powinna spełniać dana instalacja.

schemat

Potrzebujesz porady?
Skontaktuj się z nami uzupełniając poniższy formularz
wyślij zapytanie