menu

Gruntowe pompy ciepła

 

Gruntowe pompy ciepła to wydajne urządzenia grzewcze wykorzystujące ciepło zawarte w gruncie. W odróżnieniu do pomp powietrznych wymagają wykonania gruntowego wymiennika ciepła przez który przepływa glikol lub czynnik chłodniczy odbierający ciepło z ziemi. Wykonujemy 3 rodzaje wymienników:

Poziome gruntowe wymienniki ciepła - jest to najtańsze rozwiązanie dolnego źródła w gruncie. Poziomy wymiennik ciepła to nic innego jak horyzontalnie ułożone na głębokości ok. 1,5 n pętle rur grzewczych przez które przepływa nośnik ciepła. Wadą poziomych wymienników jest jego znaczna powierzchnia. Poniższe ilustracje przedstawiają różne sposoby ułożenia poziomego wymiennika ciepła

Sposoby ułożenia poziomego wymiennika ciepłaSposoby ułożenia poziomego wymiennika ciepła

Rys. Sposoby ułożenia poziomego wymiennika ciepła (z lewej) meandryczny, (z prawej) spiralny

 

Pionowe gruntowe wymienniki ciepła (sondy) - jest to rozwiązanie droższe od poziomego wymiennika jednak znajduje w związku z faktem iż wymiana ciepła zachodzi na znacznie większych głębokościach osiąga on większą wydajność w odniesieniu do jego powierzchni. Dzięki temu w sytuacji gdy pompa ciepła ma ogrzać większy budynek stojący na niewielkiej działce, na której nie ma możliwości ułożenia wymiennika poziomego możliwe jest zastosowanie kilku sond pionowych. Zapraszamy do zapoznania się z technologią wykonania odwiertów pionowych pod sondy gruntowego wymiennika ciepła.

Gruntowy wymiennik ciepła w postaci odwiertów pionowych

Rys. Gruntowy wymiennik ciepła w postaci odwiertów pionowych

 

Pionowe gruntowe wymienniki ciepła w technologii GRD - jest to specjalna technologia wykonania promienistych odwiertów z jednej studni. Technologia ta pozwala na wykonanie do 10 odwiertów co pozwala na wykonanie w jednym miejscu wysoce efektywnego pionowego wymiennika ciepła. Rozwiązanie to sprawdza się w przypadku gdy mamy do czynienia ze zwartą zabudową. W odróżnieniu do sond pionowych i wymienników poziomych możliwe jest wykonanie odwiertów promienistych w bardzo ciasno zabudowanych terenach. Zapraszamy do zapoznania się z technologią wykonania odwiertów w technologii GRD.

Gruntowe pompy ciepła mogą również wykorzystywać ciepło znajdujące się w wodach gruntowych oraz powierzchniowych. W technologii woda/woda dolne źródło składa się z dwóch studni - zasilającej i zrzutowej. Poprzez studnię zasilająca pobierana jest świeża woda, poprzez studnie zrzutową pompa ciepła usuwa wodę wychłodzoną przez urządzenie. Poniższy schemat przedstawia zasadę działania pompy ciepła woda/woda.

Pompa ciepła wykorzystująca ciepło zawarte w wodzie

Rys. Pompa ciepła wykorzystująca ciepło zawarte w wodzie

 

Poza dolnym źródłem duże znaczenie ma wybór jednostki wewnętrznej pompy ciepła. Oferujemy dwa typy urządzeń. Pompy ciepła glikolowe oraz pompy działające w oparciu o technologię bezpośredniego odparowania.

Podstawową różnicą pomiędzy tymi dwoma technologiami jest czynnik znajdujący się w instalacji dolnego źródła. W przypadku pomp glikolowych jest to wodny roztwór glikolu propylenowego, zaś przy bezpośrednim odparowaniu jest to czynnik chłodniczy R410A. Zadaniem czynnika przepływającego przez wymiennik jest odebranie ciepła z otaczającego gruntu i przekazanie go do pompy ciepła, w której dochodzi do ogrzania wody w instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

W swojej ofercie posiadamy urządzenia jednych z czołowych producentów takich jak: Danfoss, Daikin oraz Sofath. Zachęcamy do zapoznania się z szerokim wachlarzem proponowanych przez nas urządzeń.

Gruntowe pompy ciepła:

  • System grzewczy przyszłości,
  • Tanie, czyste i wygodne źródło ciepła dla Twojego domu,
  • Atrakcyjna cena
  • Inwestycja w gruntową pompę ciepła zwiększa wartość domu
  • Skontaktuj się z nami aby porozmawiać o idealnym rozwiązaniu dla Ciebie

Zobacz również: powietrzne pompy ciepła

Potrzebujesz porady?
Skontaktuj się z nami uzupełniając poniższy formularz
wyślij zapytanie