menu

PONE Kraków (Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Krakowa)

panorama miasta krakowa

 

Jesteśmy rekomendowanym wykonawcą w zakresie wymiany istniejących kotłów węglowych na pompy ciepła 

pone kraków wymiana pieca na pompę ciepła

W związku z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców gminy Kraków pula dostepnych środków finansowych drastycznie maleje. Nie czekaj! Złóż wniosek jak najszybciej! 

Wnioski na likwidację kotła węglowego i montaż odnawialnego źródła energii jakim jest pompa ciepła traktowane są priorytetowo, dzięki temu rozpatrywane są w pierwszej kolejności. Jako firma instalacyjna pomagamy w wypełnieniu niezbędnej dokumentacji i uzyskanie decyzji w krótszym terminie. 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 5 listopada 2014r. weszła w życie uchwała dotycząca przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa, określająca zasady przydzielania dotacji na instalację ograniczające zanieczyszczenie powietrza.

Celem PONE jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, a w szczególności zanieczyszczeń pyłowych pochodzących z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym. W ramach programu realizowane są jedynie inwestycje nieoddziaływujące znacząco na środowisko. Taką inwestycją jest bez wątpienia montaż instalacji ogrzewania z pompą ciepła.

Warunkiem ubiegania się o dotację jest posiadanie jednego z proekologicznych systemów grzewczych takich jak pompa ciepła oraz likwidacja kotłowni wraz z piecami opalanych paliwami stałymi w przypadku ich istnienia. Beneficjentem czyli osobą ubiegającą się o dotację może być podmiot:

  • posiadający tytuł prawny do nieruchomości, wynikającego z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
  • a szczególnie osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz osoby prawne.

Dotację można uzyskać tylko na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych koniecznych na wykonanie zadania tzn.

  • koszty likwidacji kotłowni oraz pieców na paliwo stałe,
  • pokrycie kosztów zakupu oraz montaży instalacji odnawialnego źródła energii.

Można ubiegać się o przyznanie dotacji:

  • do 100% kosztów kwalifikowanych dla kompletnych wniosków złożonych w latach 2014-2016.
  • do 80% kosztów kwalifikowanych dla kompletnych wniosków złożonych w roku 2017
  • do 60% kosztów kwalifikowanych dla kompletnych wniosków złożonych w roku 2018

Dla pomp ciepła przyznaje się do 3000 zł za każdy kW obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło budynku oraz ciepłej wody użytkowej, jednak nie więcej niż 30 000 zł, zaś zapotrzebowanie cieplne budynku nie może przekraczać 100 W/m2 ogrzewanej powierzchni.

Program dotyczy wyłącznie nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Krakowa.

Nasza firma jest w stanie pomóc Państwu w wyborze odpowiedniej pompy ciepła powietrznej lub pompy ciepła gruntowej, a także uzyskaniu dotacji. Oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę, począwszy od stworzenia projektu, poprzez przygotowanie dokumentów potrzebnych do uzyskania dotacji, kończąc na montażu oraz uruchomieniu instalacji.  

 

 

 

 

Potrzebujesz porady?
Skontaktuj się z nami uzupełniając poniższy formularz
wyślij zapytanie